Tata Ace Press Release speaker

ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್

ಪತ್ರಿಕಾ ಬಿಡುಗಡೆ

27 Nov, 18

20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಮಾರಾಟ: ಪ್ರತಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ವಾಹನ

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನವಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹೊಸ “ತೀನ್ ಕಾ ತ್ಯೋಹಾರ್” ಪ್ರಚಾರಾಂದೋಲನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು 0 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏಸ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ (ಎಸ್ ಸಿವಿ) ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ರೂ.3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್

"ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2018ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದದ್ದು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಆದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ NSE -6.7 % ಇಂದು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪ ಒಂದು ಟನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಮೊದಲ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮೇ 2005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಛೋಟಾ ಹಾಥಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ."

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 2018

ರೂ.3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಆದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ NSE -6.7 % ಇಂದು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪ ಒಂದು ಟನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಮೊದಲ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮೇ 2005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಛೋಟಾ ಹಾಥಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 2018

ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ಹೊಸ ಛೋಟಾಹಾಥಿ ಕುರಿತಾದ ವಿವರಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಆಟೋತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಹಗುರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಹೊಸ ತಾಜಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಟನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಾಹನದ ಬೆಲೆ ರೂ.3.75 ಲಕ್ಷ(ಶೋರೂಮ್ ಆಚೆ). ಟಾಟಾ ಏಸ್ ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೀಲರ್ ಶಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

"ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಆದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ NSE -6.7 % ಇಂದು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪ ಒಂದು ಟನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ರಕನ ಮೊದಲ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮೇ 2005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಛೋಟಾ ಹಾಥಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ."

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಆದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ NSE -6.7 % ಇಂದು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪ ಒಂದು ಟನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ರಕನ ಮೊದಲ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮೇ 2005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಛೋಟಾ ಹಾಥಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ಎಸ್‌ಸಿವಿ ಹೊಸ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್

ಅತಿಚುರುಕಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇರ್ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಇಂದು ರೂ.3,75,000 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಆದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ NSE -6.7 % ಇಂದು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪ ಒಂದು ಟನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ರಕನ ಮೊದಲ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮೇ 2005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಛೋಟಾ ಹಾಥಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಆದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ NSE -6.7 % ಇಂದು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪ ಒಂದು ಟನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ರಕನ ಮೊದಲ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮೇ 2005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಛೋಟಾ ಹಾಥಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಏಸ್‌ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 375,000 ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಆದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ NSE -6.7 % ಇಂದು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪ ಒಂದು ಟನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ರಕನ ಮೊದಲ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮೇ 2005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಛೋಟಾ ಹಾಥಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಆದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ NSE -6.7 % ಇಂದು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪ ಒಂದು ಟನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ರಕನ ಮೊದಲ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮೇ 2005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಛೋಟಾ ಹಾಥಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರಿಚಯ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಸ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಗುರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನವನ್ನು (ಎಲ್ ಸಿ ವಿ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷಗಳು(ದೆಹಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಆಚೆ). ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಟನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ರೂ.3.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಭರಿತ ಮಿನಿಟ್ರಕ್ ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಶಿಪ್ ಗಳಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಟನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ರೂ.3.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಭರಿತ ಮಿನಿಟ್ರಕ್ ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಶಿಪ್ ಗಳಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಆದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ NSE -6.7 % ಇಂದು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪ ಒಂದು ಟನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ರಕನ ಮೊದಲ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮೇ 2005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಛೋಟಾ ಹಾಥಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಆದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ NSE -6.7 % ಇಂದು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪ ಒಂದು ಟನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ರಕನ ಮೊದಲ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮೇ 2005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಛೋಟಾ ಹಾಥಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಬೆಲೆ 3.75 ಲಕ್ಷಗಳು

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ನವೀಕೃತ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಗುರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನವನ್ನು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ (ದೆಹಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಆಚೆ) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಗೆ ಹೊಸ ಆರ್ಕ್ ಟಿಕ್ ಬಿಳಿ ಶೇಡ್ ಸೇರಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೇ ವರ್ಧಿತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ರೂ.3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ನವೀಕೃತ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಗುರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನವನ್ನು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ (ದೆಹಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಆಚೆ) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಗೆ ಹೊಸ ಆರ್ಕ್ ಟಿಕ್ ಬಿಳಿ ಶೇಡ್ ಸೇರಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೇ ವರ್ಧಿತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

Tata Motors launches tata ace gold priced at rs 3.75 lakh, auto information, dfl

House-grown auto main Tata Motors immediately rolled out a refreshed model of its sub one-tonne mini-truck Tata Ace, priced at Rs 3.75 lakh.Tata Ace Gold is the primary variant of the primary four-wheel mini truck, popularly generally known as chhota hathi, since its launch in Might 2005.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

4 ಚಕ್ರ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಸುಧಾರಿತ ವಾಹನವಾಗಿದೆ ಇದು ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಛೋಟಾ ಹಾಥಿಯೇಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಬೆಲೆ 3.75 ಲಕ್ಷಗಳು

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ನವೀಕೃತ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಗುರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನವನ್ನು ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ (ದೆಹಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಆಚೆ) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಗೆ ಹೊಸ ಆರ್ಕ್ ಟಿಕ್ ಬಿಳಿ ಶೇಡ್ ಸೇರಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೇ ವರ್ಧಿತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 18

ಟಾ.ಮೋ. ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ

"ಟಾ.ಮೋ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ತನ್ನ ಒಂದು ಟನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಿನಿಟ್ರಕ್ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷಗಳು. ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, 005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿನಿಂದಲೂ “ಛೋಟಾ ಹಾಥಿ” ಎಂದೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಮೊದಲ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದೆ."

13 Apr, 18

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಲಭ್ಯ

ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, 005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿನಿಂದಲೂ “ಛೋಟಾ ಹಾಥಿ” ಎಂದೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಮೊದಲ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡ 68ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

ಸ್ವದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಸವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಸಬ್ 1 ಟನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ರೂ.3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೊದಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ

13 Apr, 18

ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್

ಸ್ಥಳೀಯ ತಯಾರಿಕೆಯ ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಬ್ ಒನ್-ಟನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನವೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ; ಇದರ ಹೆಸರು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ರೂ. 3.75 ಲಕ್ಷ. ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬುದು ಮೊದಲ ಫೋರ್-ವೀಲ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ನ ಮೊದಲ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಇದು ಛೋಟಾಹಾಥಿ [ಚಿಕ್ಕ ಆನೆ] ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

15 Feb, 2017

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅವರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭ

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಇಂದಿನಿಂದ ಬಿಸ್ತುಪುರ್‌ ನಲ್ಲಿರುವ ಸೌತ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಜಿ-ಟೌನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ “ಹರ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಕಾ ಏಸ್” ಎಂಬ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
11 Feb, 2017

ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್

ತನ್ನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏಸ್ ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ (ಎಸ್ ಸಿ ವಿ)ಶ್ರೇಣಿಯೆಡೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಖರೀದಿ ಅನುಭವವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ, ಜೈಪುರ, ಉದಯಪುರ, ಭುವನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬಿಕನೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ “ಹರ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಕಾ ಏಸ್” ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರದರ್ಶನವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 44 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
05 Feb, 2017

ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ ಆಯೋಜನೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಿಂದ

ಸ್ ಸಿ ವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ ಆಯೋಜನೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಿಂದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸವರು ಸವಣೆ "ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ - ಹರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ಸ್ ಕಾ ಏಸ್" ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಿತ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಾತ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 11 ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಿತ ಕೊನ ಹಂತದ ಪರಿಹಾರಗಳು. ಯಾವುದೆಂದರೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
03 Feb, 2017

ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ ಆಯೋಜನೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಿಂದ

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಇತರ 44 ನಗರಗಳ ಜೊತೆ ಮುಂಬೈ, ಜೈಪುರ, ಉದಯಪುರ, ಭುವನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬಿಕನೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ “ಹರ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಕಾ ಏಸ್” ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ತನ್ನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏಸ್ ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ (ಎಸ್ ಸಿ ವಿ)ಶ್ರೇಣಿಯೆಡೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಖರೀದಿ ಅನುಭವವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
01 Feb, 2017

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 44 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿ ರೋಡ್ ಷೋ ಆರಂಭಿಸಿದೆ

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈಗ 44 ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿ ರೋಡ್ ಷೋ ಆಯೋಜಿಸಲು ತೊಡಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ದ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಸರಣಿಯಾದ ಏಸ್ ನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೋಡ್ ಶೋ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಡ್ ಶೋ ವನ್ನು 'ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೊ'ಹರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ ಏಸ್ ಎಂದು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಸರಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
31 Jan, 2017

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 44 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಎಸ್ ವಿ ಗಳ ರೋಡ್ ಶೋ ಗಳನ್ನು ಏಸ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು

ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೂಂದು ಕಡೆಗೆ ಪಯಣಿಸುವ ಎಕ್ಸೋಪೋ ಸುಮಾರು 11 ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಿತ ಏಸ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಸ್ಟೇಲ್ ಕಂಟೇನರ್ ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕಂಟೇನರ್, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೇನರ್, ಹಾಪರ್ಸ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಟಿಪ್ಪರ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಪ್ಟೇರಿಯಾ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
31 Jan, 2017

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನವರು ''ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ''ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನವರು ಅವರ ಏಸ್ ಸಿವಿ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ನ ಎಕ್ಸೋಪೋ ಸುಮಾರು 11 ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಿತ ಏಸ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ನ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಲ್ ಕಂಟೇನರ್ ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕಂಟೇನರ್, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೇನರ್, ಹಾಪರ್ಸ, ಬಾಕ್ಸ್ ಟಿಪ್ಪರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಪ್ಟೇರಿಯಾ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
21 Jan, 2017

ಟಾಟಾ ನವರು ಹರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾ ಏಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಭುವನೇಶ್ವರ - ಹರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾ ಏಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನವರು ಶುಕ್ರವಾರಂದು ಭುವನೇಶ್ವರದ ಉತ್ತರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಂದ ಜನತಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉಧ್ದಾಟಿಸಿದರು

20 Jan, 2017

ಹರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾ ಏಸ್ – ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊ

ಸಿಕೆ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಉದಯಪುರದ ಉಗಮಶೀಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ, ಮತ್ತು ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಟಾಟಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಚಿಸಲಾದ ಬಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಘಟಿಸಿ ಅದರ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
16 Jan, 2017

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನವರು 'ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ''ವನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದರು

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನವರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಏಸ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು 'ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ''ವನ್ನು ಮುಂಬಯಿ ಮತ್ತು ಜೈಪುರದಲ್ಲೊ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
3-lakh
21 Sep, 2015

ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಡೆಯ ಮೈಲಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಟಾಟಾ ಮಾಜಿಕ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷಗಳ ಮಾರಾಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಜಿಕ್ ನ ಮೂರು ಲಕ್ಷಗಳ ಮಾರಾಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಮೈಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
tata-ace-mega
27 Aug, 2015

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಏಸ್ ಮೆಗಾ, ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನವರು ಇಂದು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಿಕ್ಅಪ್ - ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಮೆಗಾವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
mini-truck
27 Jul, 2015

ಭಾರತದ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಮಿನಿಟ್ರಕ್ – ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಒಂದು ದಶಕದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಐದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಂದು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ನ ಹತ್ತನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
tata-ace-zip1lk
11 Feb, 2015

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನವರು ಇಂದು 1,00,000 ನೆ ಯ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಸಿಫ್ ವಾಹನ ವಾರಾಟದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನವರು ಇಂದು 1,00,000 ನೆ ಯ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಸಿಫ್ ವಾಹನ ವಾರಾದಟ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಸಿಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ರಕ್ ಟಾಟಾರವರ ಕಾಗ್ರೋ ಸಾಗಣಿಕೆಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
08 Aug, 2013

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಏಸ್ ಇಕ್ಸ್ 2 ಅನ್ನು ಪರಿಚರಿಯಸಿದರು

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಏಸ್ ಇಕ್ಸ್ 2 ಅನ್ನು ಪರಿಚರಿಯಸಿದರು. ಹೊಸ ಏಸ್ ಇಕ್ಸ್ 2 ಹೊಸ ಇನ್ಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಟೀರಿಯರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ಏಸ್ ಇಕ್ಸ್ 2 ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರು ಪ್ರತ್ತುತ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಆಗ್ರವಾಗಿದೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
08 Nov, 2012

ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಕೇವಲ ನ್680 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ

ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಈಗ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
10 May, 2011

ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ನವರು ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಐರಿಸ್, 3-4 ಸೀಟರ್ 4 ಚಕ್ರಚ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಹನವವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಗಣಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸಿಫ್ 600 ಕೆಜಿ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು

ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ನವರು ಇಂದು ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಐರಿಸ್, 3-4 ಸೀಟರ್ 4 ಚಕ್ರಚ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಹನವವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಗಣಿಗಾಗಿ ಸುಂದರ, ಆರಾಮದಾಯಕ 3 ಚಕ್ರ ವಾಹನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
13 Apr, 2010

ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಸರಕು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು

ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಸರಕು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
18 Jun, 2007

ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಗವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿಂಗರ್ ಪರಿದ್ಚಯಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಂದು ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿಂಗರ್ ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
23 Apr, 2007

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಪಾಳ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ರಾಡಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಟಾಟಾ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ “ಟಾಟಾ ಏಸ್” ಮಿನಿಟ್ರಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಿನಿಟ್ರಕ್ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಂತರ ನೇಪಾಳವು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
08 May, 2006

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ರಕ್ “ಟಾಟಾಏಸ್”ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಒಂದು ಟನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಏಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏಸ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಮೊದಲ ವಾಹನವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
06 May, 2005

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್

ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ರವರು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಡದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ - ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು