ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ
ಇಂಜಿನ್ ಪವರ್ 20 ಎಚ್‌ಪಿ @ 3600 ಆರ್‌ಪಿಎಂ 30 ಎಚ್‌ಪಿ @ 4000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ 26 ಎಚ್‌ಪಿ @ 4000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
ಟಾರ್ಕ್‌ 45 ಎನ್‌ಎಂ @ 1800-2000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ 55 ಎನ್‌ಎಂ @ 2500-3000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ 50 ಎನ್‌ಎಂ @ 2500 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಸಿಎಂ3) 700 ಸಿಸಿ 694 ಸಿಸಿ 694 ಸಿಸಿ
ಭಾರ ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕೆಜಿ) 750 750 640
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ (ಎಂಎಂ) 2100 2100 2250
ಲೋಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ (ಎಫ್‌ಟಿ) (ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಬಿ) 7.2 x 4.9 7.2 x 4.9 8.2 x 4.9
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್
ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ (ಎಂಎಂ) 4300 4300 4625
ಟೈರ್ ಗಾತ್ರ 145 ಆರ್‌12ಎಲ್‌ಟಿ 8 ಪಿಆರ್‌(12") 145 ಆರ್‌12 ಎಲ್‌ಟಿ 8 ಪಿಆರ್‌(12") 145 ಆರ್‌12 ಎಲ್‌ಟಿ 8 ಪಿಆರ್‌(12")
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ / ಲೀಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ / ಲೀಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ / ಲೀಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್
ವಾರಂಟಿ 2 ವರ್ಷಗಳು /72000 ಕಿಮೀಗಳು 2 ವರ್ಷಗಳು /72000 ಕಿಮೀಗಳು 2 ವರ್ಷಗಳು /72000 ಕಿಮೀಗಳು