టాటా ఏస్ గోల్డ్ సీఎన్జీ సంగ్రహం

టాటా ఏస్ గోల్డ్ సీఎన్జీ సంగ్రహం

టాటా ఏస్ గోల్డ్ సీఎన్జీ సంగ్రహం

2005లో, టాటా మోటార్స్ దిగ్గజ టాటా ఏస్ ని పరిచయం చేసింది; చిన్న వాణిజ్య వాహనం త్వరలోనే భారతదేశపు నంబర్ 1 విక్రయించబడే ట్రక్ గా మారింది. అప్పటి నుండి, 22 లక్షలకు పై ఏసెస్ గత 15 సంవత్సరాల్లో అమ్ముడయ్యాయి. 'ఛోటా హీతా ' గా ఈ ప్రసిద్ధి చెందిన సీరీస్ ఎన్నో లక్షల వ్యాపారాలు వర్థిల్లడంలో సహాయపడ్డాయి.

ఏస్ యొక్క సీఎన్ జి రకం 2008లో ప్రారంభించబడింది మరియు అదే విధంగా ఆదరించబడింది.

ద టాటా ఏస్ గోల్డ్ CNG BS-6 ఇప్పుడు అత్యధిక మైలేజీ, మెరుగైన పిక్-అప్, మరింత పేలోడ్, మరింత సౌకర్యం, తక్కువ నిర్వహణ మరియు అత్యధిక లాభాలతో లభిస్తోంది.

టాటా ఏస్ గోల్డ్ సీఎన్జీ