ટાટા એસ ગોલ્ડ પેટ્રોલ – નફામાં તમારો સાથીદાર

ટાટા એસની શરૂઆત થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધી 23 લાખથી વધુ ઉદ્યોગ સાહસિકો સશક્ત થયા છે ત્યારે આ ટાટા એસ ગોલ્ડના વારસને સફળતાપૂર્વક આગળ લઈ જતા એસ ગોલ્ડ પેટ્રોલ લાંબા સમયથી નફામાં તમારા ભાગીદાર રહી છે. ટાટા એસ ગોલ્ડ પેટ્રોલ ટાટા એસ દ્વારા વર્ષો દરમિયાન ઉભા કરાયેલા વિશ્વાસ અને અવલંબન સાથે પેટ્રોલ એન્જિનના ફાયદાઓ તમને આપે છે. નવી પેટ્રોલ પાવરટ્રેન સંચાલિત ટાટા એસ ગોલ્ડ પેટ્રોલ ઝડપી પિકઅપ અને સારી ભાર વહન ક્ષમતા આપે છે અને જે તમને તમારી આકાંક્ષાઓને પુરી કરતા વધુ સવારી ખેંચે છે તેમજ ઝડપી ડિલિવરીઝ પુરી પાડે છે. શહેરના ટ્રાફિક અને ગીચતા ધરાવતા માર્ગો પર આદર્શ એવી ટાટા એસ ગોલ્ડ પેટ્રોલ લાંબા ગાળાની મુસાફરી માટે ઉત્તમ છે. ટાટા એસ ગોલ્ડ પેટ્રોલ ફળો-શાકભાજીના વિતરણ, ફર્નિચર, એફએમસીજી, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, મિલ્ક ડેરી પ્રોડક્ટસ અને વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સહિતના તમામ શ્રેણીબદ્ધ વ્પાપારિક-માલ હેર ફેર ઉપયોગ માટે સંપૂર્ણ શ્રેષ્ઠ વાહન છે.

સફળતા માટેની તમારી સવારી શોધો

Tata Ace Gold Diesel
Tata Ace Gold Petrol
Tata Ace Gold CNG
Tata Ace Gold Diesel
Tata Ace Gold Petrol
Tata Ace Gold CNG

2005માં ટાટા મોટર્સ ટાટા એસની શરૂઆત સાથે નાના વ્યાપારિક વ્હિકલ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં અગ્રણી હતી. ટાટા એસ ભારતીય માર્કેટમાં છેલ્લે સુધીની ડિલિવરી-લોજિસ્ટિક બિઝનેસ માટે ક્રાંત સમાન હતી. તેની શરૂઆતથી ટાટા એસ 22 લાખથી વધુ ઉદ્યોગ સાહસિકોનો વિશ્વાસાપાત્ર ભાગીદાર તરીકે ઉભરી છે. ઉપરાંત ભારતમાં એક માત્ર સૌથી મોટી વ્યાપારિક વાહન બ્રાન્ડ તરીકે નામના મેળવી છે. ટાટા એસ તેના ગ્રાહકોને સ્વરોજગાર માટે એક વાહન તરીકે નોંધપાત્ર સામાજિક અને આર્થિક લાભો પણ પુરા પાડે છે. પોતાના સમજદાર ગ્રાહકોને અગ્રતા અને નવીનતમ પ્રોડ્કટસ પુરી પાડવાના વારસાને જાળવી રાખતા ટાટા મોટર્સ હવે બીએસવીઆઈ ટેકનોલોજી સાથે ડિઝલ, પેટ્રોલ અને સીએનજી મોડલ રજૂ કરે છે. ટાટા એસ ગોલ્ડ તેના ગ્રાહકોને વધુ આવક મેળવવામા મદદ કરતા શ્રેષ્ઠ કિંમત રજૂ કરે છે.

2005માં ટાટા મોટર્સ ટાટા એસની શરૂઆત સાથે નાના વ્યાપારિક વ્હિકલ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં અગ્રણી હતી. ટાટા એસ ભારતીય માર્કેટમાં છેલ્લે સુધીની ડિલિવરી-લોજિસ્ટિક બિઝનેસ માટે ક્રાંત સમાન હતી. તેની શરૂઆતથી ટાટા એસ 22 લાખથી વધુ ઉદ્યોગ સાહસિકોનો વિશ્વાસાપાત્ર ભાગીદાર તરીકે ઉભરી છે. ઉપરાંત ભારતમાં એક માત્ર સૌથી મોટી વ્યાપારિક વાહન બ્રાન્ડ તરીકે નામના મેળવી છે. ટાટા એસ તેના ગ્રાહકોને સ્વરોજગાર માટે એક વાહન તરીકે નોંધપાત્ર સામાજિક અને આર્થિક લાભો પણ પુરા પાડે છે. પોતાના સમજદાર ગ્રાહકોને અગ્રતા અને નવીનતમ પ્રોડ્કટસ પુરી પાડવાના વારસાને જાળવી રાખતા ટાટા મોટર્સ હવે બીએસવીઆઈ ટેકનોલોજી સાથે ડિઝલ, પેટ્રોલ અને સીએનજી મોડલ રજૂ કરે છે. ટાટા એસ ગોલ્ડ તેના ગ્રાહકોને વધુ આવક મેળવવામા મદદ કરતા શ્રેષ્ઠ કિંમત રજૂ કરે છે.

2005માં ટાટા મોટર્સ ટાટા એસની શરૂઆત સાથે નાના વ્યાપારિક વ્હિકલ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં અગ્રણી હતી. ટાટા એસ ભારતીય માર્કેટમાં છેલ્લે સુધીની ડિલિવરી-લોજિસ્ટિક બિઝનેસ માટે ક્રાંત સમાન હતી. તેની શરૂઆતથી ટાટા એસ 22 લાખથી વધુ ઉદ્યોગ સાહસિકોનો વિશ્વાસાપાત્ર ભાગીદાર તરીકે ઉભરી છે. ઉપરાંત ભારતમાં એક માત્ર સૌથી મોટી વ્યાપારિક વાહન બ્રાન્ડ તરીકે નામના મેળવી છે. ટાટા એસ તેના ગ્રાહકોને સ્વરોજગાર માટે એક વાહન તરીકે નોંધપાત્ર સામાજિક અને આર્થિક લાભો પણ પુરા પાડે છે. પોતાના સમજદાર ગ્રાહકોને અગ્રતા અને નવીનતમ પ્રોડ્કટસ પુરી પાડવાના વારસાને જાળવી રાખતા ટાટા મોટર્સ હવે બીએસવીઆઈ ટેકનોલોજી સાથે ડિઝલ, પેટ્રોલ અને સીએનજી મોડલ રજૂ કરે છે. ટાટા એસ ગોલ્ડ તેના ગ્રાહકોને વધુ આવક મેળવવામા મદદ કરતા શ્રેષ્ઠ કિંમત રજૂ કરે છે.

ટાટા એસ ગોલ્ડ બીએસ6 - 6 વાયદાઓ

ટાટા એસ ગોલ્ડ બીએસ6 માં ટાટા એસનું ડીએનએ અને સાથે છે 6 બાબતોનું વચન

ઉચ્ચ માઈલેજ

ટાટા એસ બીએસ4ની
સરખામણીએ સારી માઈલેજ

ઉચ્ચ આરામયદાયકતા અને સગવડતા

સગડવતા વધારવા નવુ ડિજિટલ
ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, યુટિલિટી
હોલ્ડર અને યુએબી ચાર્જર

ઉચ્ચ પિકઅપ

વધુ ઉર્જા,પિકઅપ
અને ગ્રેડક્ષમતા

Tata Ace Gold Small Commercial Vehicle

ઓછી જાળવણી

સરળ એન્જિન, લાંબા ગાળાની સર્વિસ
અને 2 વર્ષ અથવા 72000 કિ.મ.
સુધીની વોરંટી

વધુ ભારવહન ક્ષમતા

ઉચ્ચ કાર્યક્ષમ ચેસિઝ, સસ્પેન્શન અને
એક્સલ્સ 750 કિ.ગ્રા.ની વધુ ભાર
વહન ક્ષમતા માટે

ઉચ્ચ નફો

વધુ ઈંધણ બચત, વધુ ભારવહન
કેપિસિટી અને ઓછો જાળવણી ખર્ચ

*નિયમો અને શરતો લાગુ
ટાટા એસ ગોલ્ડ
બીએસ6 – 6નું વચન

ટાટા એસ ગોલ્ડ બીએસ6 માં ટાટા એસનું ડીએનએ અને સાથે છે 6 બાબતોનું વચન

ઉચ્ચ માઈલેજ
ટાટા એસ બીએસ4ની સરખામણીએ સારી માઈલેજ
ઉચ્ચ પિકઅપ
વધુ ઉર્જા,પિકઅપ અને ગ્રેડક્ષમતા
વધુ ભારવહન ક્ષમતા
ઉચ્ચ કાર્યક્ષમ ચેસિઝ, સસ્પેન્શન અને એક્સલ્સ 750 કિ.ગ્રા.ની વધુ ભાર વહન ક્ષમતા માટે
ઉચ્ચ આરામયદાયકતા અને સગવડતા
સગડવતા વધારવા નવુ ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, યુટિલિટી હોલ્ડર અને યુએબી ચાર્જર
ઓછી જાળવણી
સરળ એન્જિન, લાંબા ગાળાની સર્વિસ અને 2 વર્ષ અથવા 72000 કિ.મ. સુધીની વોરંટી
ઉચ્ચ નફો
વધુ ઈંધણ બચત, વધુ ભારવહન કેપિસિટી અને ઓછો જાળવણી ખર્ચ
*નિયમો અને શરતો લાગુ

*Terms & conditions

Special Finance scheme of 0.99% for 3 years and 2.99% for 4 years. Interest savings under special finance scheme. Customer can opt either for the consumer scheme or the special finance scheme

*The Special financing scheme is applicable on all Ace Diesel variants: Ace HT, Ace Gold, Ace XL & Ace EX (Including cab chassis, high deck and container variants)