ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോള്‍ഡ് പെട്രോള്‍ - ലാഭത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി

തുടക്കം മുതൽ 23 ലക്ഷത്തിലധികം സംരംഭകരെ ശാക്തീകരിച്ച ടാറ്റാ എയ്‌സ്‌ ഗോൾഡിന്‍റെ പാരമ്പര്യം വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോൾഡ് പെട്രോൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ലാഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോൾഡ് പെട്രോൾ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിന്‍റെ നേട്ടങ്ങളും, അതോടൊപ്പം ടാറ്റാ എയ്സ് വർഷങ്ങളായി നേടിയെടുത്ത വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പുമാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പുതിയ പെട്രോൾ പവർ ട്രെയിനിലും നയിക്കപ്പെടുന്ന ടാറ്റ എയ്സ് ഗോൾഡ് പെട്രോൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും കൂടുതൽ ട്രിപ്പുകള്‍, പെട്ടെന്നുള്ള ഡെലിവറികൾ എന്നിവക്ക് സഹായിക്കുന്നു, വേഗതയേറിയ പിക്കപ്പും മികച്ച പേലോഡും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നഗരത്തിലെ ട്രാഫിക്കിനും തിരക്കേറിയ റോഡുകൾ‌ക്കും ദീർഘദൂര യാത്രകൾ‌ക്കും അനുയോജ്യം. പഴങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികൾ‌, ഫർണിച്ചറുകൾ‌, ഉപഭോക്തൃ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌, കുപ്പിവെള്ളം, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ‌, തുണിത്തരങ്ങൾ‌, FMCG, ശീതള പാനീയങ്ങൾ‌, പാൽ ഡയറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കൂടാതെ മാലിന്യ നിർമാർജനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ഉപയോഗങ്ങള്‍ക്ക് ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോള്‍ഡ് പെട്രോള്‍ ഉത്തമമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവ് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ

ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോള്‍ഡ് ഡീസല്‍
ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോള്‍ഡ് പെട്രോള്‍
ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോള്‍ഡ് CNG
ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോള്‍ഡ് ഡീസല്‍
ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോള്‍ഡ് പെട്രോള്‍
ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോള്‍ഡ് CNG

2005 ൽ ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് ചെറുകിട വാണിജ്യ വാഹന വ്യവസായത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ടാറ്റാ എയ്സ് ആരംഭിച്ചു, ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ എവിടെയുമുള്ള വിതരണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. ടാറ്റാ എയ്സ് ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, 22 ലക്ഷത്തിലധികം സംരംഭകരുടെ വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായി മാറി, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ വാഹന ബ്രാൻഡാണ് ഇത്. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള വാഹനമെന്ന നിലയിൽ ടാറ്റാ എയ്‌സ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ നിര്‍ണായക നേട്ടങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി.

വിവേകമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നേറ്റത്തിന്‍റേതായ നൂതന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ‌ തുടരുന്ന ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് ഇപ്പോൾ‌ BSVI സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ടാറ്റ എയ്സ് ഗോൾഡിന്‍റെ ഡീസൽ‌, പെട്രോൾ‌, CNG വേരിയൻറ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോൾഡ് കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മികച്ച മൂല്യം തുടര്‍ന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നു.

2005 ൽ ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് ചെറുകിട വാണിജ്യ വാഹന വ്യവസായത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ടാറ്റാ എയ്സ് ആരംഭിച്ചു, ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ എവിടെയുമുള്ള വിതരണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. ടാറ്റാ എയ്സ് ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, 22 ലക്ഷത്തിലധികം സംരംഭകരുടെ വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായി മാറി, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ വാഹന ബ്രാൻഡാണ് ഇത്. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള വാഹനമെന്ന നിലയിൽ ടാറ്റാ എയ്‌സ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ നിര്‍ണായക നേട്ടങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി.

വിവേകമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നേറ്റത്തിന്‍റേതായ നൂതന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ‌ തുടരുന്ന ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് ഇപ്പോൾ‌ BSVI സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ടാറ്റ എയ്സ് ഗോൾഡിന്‍റെ ഡീസൽ‌, പെട്രോൾ‌, CNG വേരിയൻറ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോൾഡ് കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മികച്ച മൂല്യം തുടര്‍ന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നു.

2005 ൽ ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് ചെറുകിട വാണിജ്യ വാഹന വ്യവസായത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ടാറ്റാ എയ്സ് ആരംഭിച്ചു, ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ എവിടെയുമുള്ള വിതരണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. ടാറ്റാ എയ്സ് ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, 22 ലക്ഷത്തിലധികം സംരംഭകരുടെ വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായി മാറി, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ വാഹന ബ്രാൻഡാണ് ഇത്. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള വാഹനമെന്ന നിലയിൽ ടാറ്റാ എയ്‌സ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ നിര്‍ണായക നേട്ടങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി.

വിവേകമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നേറ്റത്തിന്‍റേതായ നൂതന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ‌ തുടരുന്ന ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് ഇപ്പോൾ‌ BSVI സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ടാറ്റ എയ്സ് ഗോൾഡിന്‍റെ ഡീസൽ‌, പെട്രോൾ‌, CNG വേരിയൻറ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ടാറ്റാ എയ്സ് ഗോൾഡ് കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മികച്ച മൂല്യം തുടര്‍ന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ടാറ്റാ എയ്‌സ്‌ ഗോള്‍ഡ് BS6 - 6 ന്‍റെ വാഗ്ദാനം

Tata Ace Gold BS6 comes with the DNA of Tata Ace - with 6 promises

ഉയര്‍ന്ന മൈലേജ്

മികച്ച മൈലേജ്
ടാറ്റാ എയ്സ് BS4 നേക്കാള്‍

ഉയര്‍ന്ന സുഖവും സൗകര്യവും

കൂടുതല്‍ സൗകര്യത്തിന്
പുതിയ ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റര്‍,
യൂട്ടിലിറ്റി ഹോള്‍ഡര്‍ & USB ചാര്‍ജ്ജര്‍

ഉയര്‍ന്ന പിക്കപ്പ്

ഉയര്‍ന്ന പവര്‍,
പിക്കപ്പ്, ഗ്രേഡബിലിറ്റി

Tata Ace Gold BS6 ka Wada

കുറഞ്ഞ മെയിന്‍റനന്‍സ്

ലളിതമായ എഞ്ചിന്‍, നീണ്ട സര്‍വ്വീസ്
ഇടവേള, 2 വര്‍ഷത്തെ/ 72000 kms വാറന്‍റി

ഉയര്‍ന്ന പേലോഡ്

ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ചാസിസ്, സസ്പെന്‍ഷന്‍ &
ആക്സിലുകള്‍ 750 Kg പേലോഡിന്

ഉയര്‍ന്ന ലാഭം

ഉയര്‍ന്ന ഇന്ധന ലാഭം, ഉയര്‍ന്ന ലോഡ് ശേഷി,
കുറഞ്ഞ മെയിന്‍നന്‍സ്

*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം
ടാറ്റാ എയ്‌സ്‌ ഗോള്‍ഡ്
BS6 – 6 ന്‍റെ വാഗ്ദാനം

Tata Ace Gold BS6 comes with
the DNA of Tata Ace - with
6 promises

ഉയര്‍ന്ന മൈലേജ്
മികച്ച മൈലേജ് ടാറ്റാ എയ്സ് BS4 നേക്കാള്‍
ഉയര്‍ന്ന പിക്കപ്പ്
ഉയര്‍ന്ന പവര്‍, പിക്കപ്പ്, ഗ്രേഡബിലിറ്റി
ഉയര്‍ന്ന പേലോഡ്
ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ചാസിസ്, സസ്പെന്‍ഷന്‍ & ആക്സിലുകള്‍ 750 Kg പേലോഡിന്
ഉയര്‍ന്ന സുഖവും സൗകര്യവും
കൂടുതല്‍ സൗകര്യത്തിന് പുതിയ ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റര്‍, യൂട്ടിലിറ്റി ഹോള്‍ഡര്‍ & USB ചാര്‍ജ്ജര്‍
കുറഞ്ഞ മെയിന്‍റനന്‍സ്
ലളിതമായ എഞ്ചിന്‍, നീണ്ട സര്‍വ്വീസ് ഇടവേള, 2 വര്‍ഷത്തെ/ 72000 kms വാറന്‍റി
ഉയര്‍ന്ന ലാഭം
ഉയര്‍ന്ന ഇന്ധന ലാഭം, ഉയര്‍ന്ന ലോഡ് ശേഷി, കുറഞ്ഞ മെയിന്‍നന്‍സ്
*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം

*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

Special Finance scheme of 0.99% for 3 years and 2.99% for 4 years. Interest savings under special finance scheme. Customer can opt either for the consumer scheme or the special finance scheme

*The Special financing scheme is applicable on all Ace Diesel variants: Ace HT, Ace Gold, Ace XL & Ace EX (Including cab chassis, high deck and container variants)

Pixel